Projekty

„Jakkoli se nám zdají chůze či zrak samozřejmostí, pro mnohé nemocné znamenají propustku ke štěstí. Nemůžeme změnit osudy postižených, ale zároveň nám žádné hranice nezabraňují vstoupit do jejich světa s otevřenou náručí. Pomoc jednomu sice neznamená zachránit planetu, ale JE TO KROK VPŘED. KROK K LEPŠÍMU ŽIVOTU NÁS VŠECH.“

Tahle slova napsala k činnosti CDV v roce 2000 Jitka Valečková, tehdy 15letá studentka Gymnázia Cheb

Od roku 1991 kráčíme. Některé původní projekty zanikly, protože splnily svůj krátkodobý účel. Jiné se přeměnily a měly pokračování v aktuálnějších, podle potřeby klientů. Vznikaly projekty nové.

Protože jsme samostatné občanské sdružení s celostátní působností, můžeme reagovat poměrně rychle na potřeby, které vzniknou u větší skupiny lidí nebo ve společnosti.

Od roku 2012 se naše činnost odvíjí ve 3 samostatných projektech, které Vám představíme níže.

Family care

V roce 1996 jsme se začali více věnovat práci s rodinami, které pečovaly o nemocné a postižené děti ve svých domácnostech. Začali jsme usilovat o to, aby nemocné děti mohly být doma, u svých maminek a tatínků, aby byla posílena jejich psychika, která má na fyzickou stránku velký vliv. Protože se práce jevila jako žádoucí a měla své konkrétní výsledky, vznikl samostatný projekt Family care. Stali jsme se pomocníky úžasných rodin, které denně zvládají péči o své nemocné či postižené dítě. Svůj život žijí rodiny samy. V případě problému jsme jedněmi z těch, na které se mohou obrátit. Pokud přímo nepomůžeme, určitě dáme informaci, kde a jak pomoci dosáhnout. V některých případech, kdy zjistíme, že stát neplní svoji povinnost, přesvědčíme státní úředníky, aby dělali to, za co jsou našimi daněmi placeni.

PÉČE RODINY o své nemocné dítě je nesmírně náročná. I stát má zákonem dané možnosti pomoci. Denně se setkáváme s tím, že jeho pomoc není v optimální míře potřeby rodiny. Je vytvořen velký prostor pro humanitu – pro pomoc širokého spektra lidí.

Family care je projektem, kdy reagujeme na individuální potřeby klientů.

Někdy tiše vstoupíme do života klientů, splníme náš úkol a tiše vystoupíme. Rodina zvládla problém a funguje dál. Někdy je zapotřebí větší pomoci. V takovém případě se obracíme na veřejnost, abychom dali prostor co největšímu počtu lidí k pomoci.

V začátcích projektu jsme poskytovali nemalé finanční prostředky jednotlivým rodinám. Postupem času začaly vznikat velké a silné nadace, jejichž cílem je finanční pomoc rodinám.

Cílem občanských sdružení není poskytovat finanční prostředky, ale vyvíjet činnost pro takové rodiny. Jde o náročnou, denní nimravou práci, která nemá nijaký velký efekt navenek, ale jsme přesvědčeni, že o to větší efekt má pro klienty samotné.

Příklady z naší činnosti:

  • poskytujeme rady, předáváme zkušenosti, seznamujeme rodiny s podobnými problémy navzájem,  zajišťujeme právní a sociální pomoc,
  • zastupujeme na plnou moc klienty při jednáních s úřady,
  • kontaktujeme odborníky,
  • vytváříme aktivity, které vedou k vyřešení problému klientů.

Harmonie

V roce 1994 jsme pomalu přecházeli od pomoci zdravotnickým zařízením k pomoci jednotlivcům. Začali se na nás obracet nemocní a postižení lidé s nejrůznějšími dotazy a žádostmi o pomoc.

V roce 1995 jsme zaujali organizátory vánočních benefičních koncertů Harmonie s protagonistou Peterem Dvorským. Zrodil se náš další nosný projekt Harmonie.

V tomto projektu poskytujeme převážně:

  • sociální pomoc,
  • sjednání bezplatné právní zastoupení v případě, kdy je třeba,
  • kontakt na odborníky v nejrůznějších oblastech,
  • pomoc při neúspěšném jednání s úřady.

CDV poskytuje přímou finanční pomoc pouze ve výjimečných případech, má-li finanční možnosti a v případech, kdy tak určí sám dárce, který si přeje poskytnout finanční pomoc přímo klientovi CDV.

Pomáháme, protože nás to baví (Projekt Dobrovolnictví)

Dobrovolnictví se věnujeme od samého počátku naší činnosti, od roku 1991.

Nejprve šlo o přímý kontakt s lidmi. Vytvářeli jsme aktivity, z nichž měli užitek a radost ti, jež je tvořili i ti, pro něž byly tvořeny. Vznikla řada krásných aktivit pro dětské domovy, pro domovy důchodců, pro nemocnice, pro jednotlivce. V takových aktivitách samozřejmě budeme pokračovat i nadále.

V roce 2010 jsme vstoupili na sociální síť Facebook a činnost dostala další rozměr. Možnosti internetu jsou široké a my jsme se naučili jich využívat ve větší míře. Vznikaly první pokusy dávat dohromady lidi, kteří se navzájem neznají, ale spojuje je jeden velký prostor – internet. K tomu, abychom mohli společně vytvářet cokoliv dobrého, není třeba se složitě scházet, není třeba vynakládat finanční prostředky na dopravu. Je možné pracovat v oblasti, kterou si dobrovolník vybere. Náměty na činnost si vzájemně předáváme, stejně jako zkušenosti a učíme se tomu, co je podstatné: pomáhat s radostí a hravou formou.

V roce 2012 vznikl pilotní projekt Pomáháme, protože nás to baví. Byla vytvořena základní skupina dobrovolníků. CDV bude na facebooku vyhlašovat další volná místa pro dobrovolníky, náměty k pomoci.

Sponzoři

FanObchod
NHLportal
OTK Group
Nbasket
Asociace společenské odpovědnosti
Parfums
Raiffeisenbank im Stiftland