Pomozte i Vy

Stále váháte, zda pomůžete i Vy? Proč darovat? Odpověď je jednodušší, než si myslíte. Darovat je dobré. Rozdělit se je šlechetné. Rozdělte se o to, čeho máte dostatek a pomozte změnit věci k lepšímu. Zkuste vnímat potřeby druhých. Je mnoho způsobů, jak můžete pomoci prostřednictvím CDV těm, kteří to potřebují.

Sponzorská smlouva CDV

Finanční dar

V dnešní hektické a uspěchané době se zapomínáme dívat okolo sebe. Je jistě mnoho lidí ve Vašem okolí, kteří by si pomoc zasloužili. Snažíme se, aby veškeré dary šly k těm správným osobám, které to potřebují. Proč zrovna finanční dar? Jeho bezespornou výhodou je použitelnost, která není omezená a finanční dar se dá rychle použít. Rozhodnete-li se pro finanční dar, využijte konta CDV. Můžete jednorázově nebo opakovaně podpořit konkrétní projekt nebo i konkrétní dítě a jeho rodinu. S každým, kdo projeví zájem stát se dárcem, se rádi setkáme (kontakt). Považujeme za samozřejmé dárce informovat. Zároveň respektujeme přání dárce zůstat v anonymitě, je-li to jeho přání.

Pokud Vám vyhovuje rychlá a přímá podpora, můžete darovat jakoukoliv sumu ihned na účty CDV:

22233331 / 0100 Komerční banka a. s., pobočka Cheb

41003910 / 8030 Raiffeisenbank im Stiffland eG, pobočka Cheb

Obě bankovní konta jsou díky laskavosti vedení bank pro CDV bezplatná.

2 procenta

Každý rok se můžete sami rozhodnout, komu věnujete své dvě procenta daní.

Využíváte tuto možnost?

Můžete si sami určit, kdo potřebuje pomoc. Současná situace ve světové ekonomice se dotýká nás všech. Některé lidi ovšem zasáhne více. Jednou z nejzranitelnějších skupin se stávají děti, které jsou závislé na rodičích.

Víme, že dítě

  • Potřebuje svoji rodinu
  • Potřebuje mít vztah
  • Potřebuje pozornost
  • Potřebuje lásku
  • A potřebuje se cítit ve svém domově jako v domově

Pokud jste se rozhodli věnovat Vaše 2 procenta z daně z příjmu organizaci CDV - Centrum dobré vůle, věříme, že je to dobrá investice a výborná pomoc.

Jak postupovat?

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. umožňuje odečíst dary věnované organizaci CDV - Centrum dobré vůle.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. (Viz § 15, odst. 1 Zákona o daních z příjmů.)

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (Viz § 20, odst. 8 Zákona o daních z příjmů.)

Údaje o příjemci najdete na stránce kontakt.

Nefinanční dar

Nehodnotíme, kdo dal jak velký dar. Množství peněz není tou největší hodnotou. Z našich zkušeností víme, že někdy i správná maličkost, služba pomůže více. Pokud souhlasíte s tím, co CDV - Centrum dobré vůle vykonává a jak se naše organizace představuje, budeme rádi, pokud naše projekty podpoříte i jinak než penězi.

Každý projekt a organizace potřebuje na zabezpečení svého provozu mnoho praktických věcí. Materiální podpora je vítána.

V některých oblastech jsme odkázáni na služby jiných. Můžete nám pomoci poskytnutím služby zdarma anebo se slevou.

Děkujeme za velké dary, které mohou pomoci malým.

Děkujeme za malé dary, které mohou podpořit velké věci a projekty.

Sponzoři

FanObchod
NHLportal
OTK Group
Nbasket
Asociace společenské odpovědnosti
Parfums
Raiffeisenbank im Stiftland