Projekt Školička

04. 11. 2013


Projekt  Školička
Foto: CDV
... je realizován od roku 2004.

Jakkoli si kdo zosobňuje právo hodnocení, váhu dáváme vždy:
1. Výsledkům práce, které jsou nezpochybnitelné
2. Hodnocení, která provádějí na konci své práce osobní asistenti dětí

Výsledky práce

Jsou měřitelné vysvědčením dětí ve školní docházce oproti vstupnímu vysvědčení. V následných letech uplatnění dětí v životě.
Největší úspěch: ve 2. třídě propadající žákyně vystudovala střední a vyšší odbornou školu.
6 dětí odmaturovalo.
Většina dětí se úspěšně vyučila.

Hodnocení osobním asistentem (studentem fakulty)

Problémové děti

Při práci jsem se nesetkal s nepřizpůsobivým nebo nezvladatelným chování dětí. Vyžadovaly jen trochu osobnější přístup. Výsledky byly vidět již po jednom až dvou měsících. Po několika týdnech děti samy vyslovovaly přání, abych jim pomohl. Zadané úkoly řešily samy a já jen kontroloval, zda je správně a pomáhal ve složitějších případech.

Vnitřní motivace

Na začátku této práce jsem si myslel, že se bude jednat jen o nějakou formu doučování slabších dětí. Názor jsem postupně přehodnotil.
Rozhodně se nejednalo o slabé děti, ale o děti, které potřebovaly „nastartovat“ a motivovat k učení a které jen potřebovaly ukázat cestu, jak si plnit své povinnosti. Děti dostaly možnost volby: zůstat těmi, které budou mít problémy nebo budou pokračovat směrem, které jim naše setkávání ukázala a budou úspěšné.

Návrat investice

Poznal jsem, že sociálně slabé prostředí neznamená jen nezájem rodičů o své děti, ale také jejich nedostatečné vzdělání, které neumožňuje pomáhat svým dětem s pochopením nové látky. Pokud budou tuto činnost vykonávat lidé se zaujetím a ochotou, jaká je v CDV, budou se finance investované do takových projektů v budoucnosti celé společnosti vracet.

Jak s dětmi pracujeme

2-3 děti v jedné skupině mají vždy svého osobního asistenta
Předpokladem je 50 hodin individuální práce na 1 pololetí.

Počet skupin se bude odvíjet od finančních prostředků, získaných na projekt.

Zaujal Vás projekt? Chcete ho podpořit? Napište si pro případné další informace. Číslo konta je uvedeno ZDE.

Děkujeme.

Sponzoři

FanObchod
NHLportal
OTK Group
Nbasket
Asociace společenské odpovědnosti
Parfums
Raiffeisenbank im Stiftland